Stavangermesterskapet
Tjensvoll Våren 2002

Endelig Resultatliste

Pl.NavnKl.ELOKlubbResultaterPoengMonradBerger

1

35.Fabien Renault

1

1900
Stavanger- - +26 +29 +16 +01 +31 +20 -05 - - =02 +24 

7.5

46.0 46.0 46.0

37.75

1

16.Mattias Tessem

2

1709
Stavanger+17 =01 +05 -35 +11 +12 +31 +02 - - +20 - - 

7.5

41.5 41.5 41.5

30.75

2

1.Bjarte Steinkjer

2

1500
Stavanger+34 =16 - - +11 -35 =22 =10 +32 - - +31 +20 

6.5

44.5 44.5 44.5

28.00

2

31.Oddmund Sande

1

1756
Randaberg+30 +06 - - +05 +19 -35 -16 +22 - - -01 +25 

6.0

47.0 47.0 47.0

25.50

3

5.Raymond Boger

2

1732
Randaberg+04 +09 -16 -31 - - +19 +24 +35 +20 - - - - 

6.0

45.5 45.5 45.5

32.00

1

10.Karl Lima

3

1400
Stavanger=11 =07 =18 - - +03 +33 =01 -20 - - =19 +02 

5.5

37.0 37.0 37.0

22.25

2

24.Kjell Terje Vatland

3

1281
Stavanger=25 =23 - - =32 +18 +03 -05 =28 - - +33 -35 

5.0

41.0 41.0 41.0

19.00

3

25.Svein Inge Stensland

3

1386
Stavanger=24 =32 - - =28 -22 +09 +18 =33 - - +07 -31 

5.0

40.0 40.0 40.0

20.25

1

20.Vegard Monsen

4

Stavanger+21 - - +39 +23 +12 - - -35 +10 -05 -16 -01 

5.0

40.0 40.0 40.0

12.50

4

19.Frode Wiggen

3

1311
Stavanger+18 +15 - - +03 -31 -05 -02 +04 - - =10 =22 

5.0

39.0 39.0 39.0

17.25

5

22.Atle Knutsen

3

1289
Stavanger=23 -11 - - +06 +25 =01 =28 -31 - - +32 =19 

5.0

38.5 38.5 38.5

21.00

6

9.Chris Hinman

3

1335
Stavanger+08 -05 - - -02 -04 -25 +15 +29 - - +26 +33 

5.0

33.5 33.5 33.5

13.50

2

28.Rolf Monsen

4

1148
Stavanger+29 -03 - - =25 =32 +23 =22 =24 - - +12 - - 

5.0

32.5 32.5 32.5

19.25

7

2.Bjørn Ellingsen

3

1371
Stavanger-03 +33 - - +09 -13 +08 +19 -16 - - =35 -10 

4.5

44.5 44.5 44.5

20.75

8

4.Alf Natskår

3

1422
Stavanger-05 +17 - - -33 +09 -32 +03 -19 - - +23 =07 

4.5

36.0 36.0 36.0

15.50

3

33.Kjetil Nylund

4

1125
Stavanger=32 -02 - - +04 +07 -10 +29 =25 - - -24 -09 

4.0

40.0 40.0 40.0

15.75

4

3.Stig Allan Snähre

4

1207
Egersund+02 +28 - - -19 -10 -24 -04 -12 - - +29 +23 

4.0

39.5 39.5 39.5

16.00

1

7.Asbjørn Thomassen

5

923
Stavanger=06 =10 - - -12 -33 +15 =08 +26 - - -25 =04 

4.0

31.5 31.5 31.5

11.25

9

32.Per Blikra

3

1466
Stavanger=33 =25 - - =24 =28 +04 =12 -01 - - -22 - - 

3.5

38.5 38.5 38.5

15.75

5

23.Egil Vatland

4

Stavanger=22 =24 - - -20 +26 -28 +11 - - =08 -04 -03 

3.5

35.5 35.5 35.5

10.50

10

12.Rannveig Blikra Vea

3

1381
Stavanger-13 +08 - - +07 -20 -16 =32 +03 - - -28 - - 

3.5

35.0 35.0 35.0

12.75

6

29.Harald Halvorsen

4

1106
Stavanger-28 - - -35 +37 +06 -18 -33 -09 - - -03 +17 

3.0

33.5 33.5 33.5

5.50

2

8.Siri Finnestad

5

Stavanger-09 -12 - - +14 +15 -02 =07 - - =23 - - - - 

3.0

21.5 21.5 21.5

4.75

4

34.Knut Jarle Hjørnevik

2

1579
Stavanger-01 - - - - - - - - +17 - - +15 - - +06 - - 

3.0

11.0 11.0 11.0

4.50

5

13.Per Skjerpe

2

1602
Stavanger+12 - - - - +15 +02 - - - - - - - - - - - - 

3.0

9.0 9.0 9.0

9.00

3

6.Aina Marie Svendsen

5

Stavanger=07 -31 - - -22 -29 -37 - - +17 - - -34 +26 

2.5

26.5 26.5 26.5

5.50

4

26.Rasmus Dahl

5

Stavanger-27 -35 - - +36 -23 +41 =40 -07 - - -09 -06 

2.5

25.0 25.0 25.0

0.75

7

18.Herbjørn Tjeltveit

4

Stavanger-19 - - =10 +17 -24 +29 -25 - - - - - - - - 

2.5

24.5 24.5 24.5

6.75

5

30.Eir Kaltvedt

5

Stavanger-31 - - - - - - +38 - - - - - - - - +15 - - 

2.0

7.0 7.0 7.0

1.00

8

37.Kristian Mykletun

4

1179
Stavanger- - - - - - -29 +17 +06 - - - - - - - - - - 

2.0

6.5 6.5 6.5

3.50

9

11.Stein Åge Sivertsen

4

1200
Stavanger=10 +22 - - -01 -16 - - -23 - - - - - - - - 

1.5

28.0 28.0 28.0

7.75

6

40.Johannes Blåsternes

5

Stavanger- - - - - - - - - - +38 =26 - - - - - - - - 

1.5

2.5 2.5 2.5

1.25

7

15.Eldbjorg Blikra Vea

5

Stavanger+14 -19 - - -13 -08 -07 -09 -34 - - -30 - - 

1.0

25.0 25.0 25.0

0.00

8

17.Morten Svendsen

5

Stavanger-16 -04 - - -18 -37 -34 - - -06 - - +38 -29 

1.0

25.0 25.0 25.0

0.00

11

27.Erik Søyland

3

1347
Stavanger+26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.0

2.5 2.5 2.5

2.50

9

21.Erling Engh

5

Stavanger-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0.0

5.0 5.0 5.0

0.00

10

39.Georg Olsen

5

Stavanger- - - - -20 - - - - - - - - - - - - - - - - 

0.0

5.0 5.0 5.0

0.00

11

38.Leif Magne Svendsen

5

Stavanger- - - - - - - - -30 -40 - - - - - - -17 - - 

0.0

4.5 4.5 4.5

0.00

12

14.Solveig Kluge Engh

5

Stavanger-15 - - - - -08 - - - - - - - - - - - - - - 

0.0

4.0 4.0 4.0

0.00

13

36.Kai Einar Osaland

5

Stavanger- - - - - - -26 - - - - - - - - - - - - - - 
0.0
2.5 2.5 2.5

0.00

14

41.Kim Neri

5

Stavanger- - - - - - - - - - -26 - - - - - - - - - - 
0.0
2.5 2.5 2.5

0.00

Hvite partier står med fet skrift.

TurneringsService 5.9