Innholdsfortegnelse:

 Turneringsinformasjon 

 Norske sider 

Norske klubbsider 

Se også under offisielle sider, f eks for å finne NSF og USF.


 Anmeldelser mm

 Offisielle sider

 Sjakkblader mm 

 Kjente spilleres sider

 Programvare mm

 Undervisningsopplegg og oppgaver

 Butikker på nettet

 Annet interessant